Friday, March 17, 2006

พิมพ์ดีดพลังจิต

งานมหกรรมคอมพิวเตอร์ ซีบิต ในเยอรมนีแต่ละปีจะมีการนำต้นแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดแสดงสาธิต
สำหรับปีนี้นอกจากซีบิตจะเน้นไปที่การแสดงคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ก็ยังมีอีก 1 นวัตกรรมที่เรียกความสนใจจากผู้ร่วมงาน
นั่นคือต้นแบบนวัตกรรมไฮ-เทค เบอร์ลิน เบรน-คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟซ หรือที่มีชื่อเล่นว่า พิมพ์ดีดพลังจิต ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยคณะนักวิจัยเยอรมันสังกัดสถาบัน Fraunhofer และวิทยาลัยการแพทย์ Charite
ที่มีคำว่า พลังจิต เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้หมายถึงปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติ ประเภทเพ่งกระแสจิตงอช้อนโชว์
แต่เป็นการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อทำให้ คลื่นสมอง ในหัวของมนุษย์เรา
สามารถบังคับ-สั่งงานให้ตัว เคอร์เซอร์ บนจอคอมพิวเตอร์ขยับไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งบน ล่าง ซ้าย ขวา
อุปกรณ์หลักสำหรับระบบๆ นี้ มี 2 ส่วน
ส่วนแรกก็คือ หมวก ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า (อิเล็กโทรด) เย็บติดอยู่ด้วยจำนวนมาก โดยขั้วไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกแปะติดกับหนังศีรษะ เพื่อให้รับคลื่นไฟฟ้าจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย (มอเตอร์คอร์เท็กซ์) อย่างเต็มที่
ส่วนที่สอง ได้แก่ หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่จะรับหน้าที่แปรค่าคลื่นสมองออกมาบังคับให้เคอร์เซอร์ขยับไปในทิศทางที่คนสั่งงานต้องการ
เกเบรียล คูริโอ นักวิจัยจาก Charite กล่าวว่า พัฒนาระบบพิมพ์ดีดพลังจิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีแขนและผู้ป่วยอัมพาต เป็นหลัก แต่ก็อาจนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
ก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้คลื่นสมองของตนสั่งให้เคอร์เซอร์เคลื่อนที่ไปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครบ 150 จุดเสียก่อน เพื่อสร้าง ชุดคำสั่ง สำหรับสั่งงานต่อไป
และคาดว่าในอนาคตผู้พิการจะสามารถใช้ระบบนี้เป็นอุปกรณ์ในการสั่งให้ แขน-ขาเทียมอิเล็กทรอนิกส์ ขยับตามความต้องการ

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home