Monday, March 13, 2006

แรงงานหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น “แรงงาน” ช่วยเหลือเกษตรกรมีการสร้างขึ้นมาเป็นระยะๆ

ล่าสุด คณะวิศวกรมหาวิทยาลัยวอร์วิก กำลังประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร

นั่นคือ “หุ่นยนต์เก็บคัดแยกเห็ด” (Robotic Mushroom Picker)

หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้ทำงานโดยลำพัง เพราะยังมีระบบกลไกอีก 2 ชนิดมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ สายพานลำเลียงผลผลิต และหุ่นยนต์ตัวหญ้าและวัชพืช

ทีมงานม.วอร์วิก ตั้งความหวังไว้สูงถึงขนาดที่คาดว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะปฏิวัติรูปแบบการทำสวนทำไร่ภายใน 10 ปีนับจากนี้เลยทีเดียว

ในส่วนของของหุ่นยนต์เก็บเห็ด จะถูกติดตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้ในตัวเครื่อง

เมื่อส่องเห็นเห็ดที่มีลักษณะและขนาดพร้อมที่จะเก็บ ก็จะใช้ “มือกล” ดึงเก็บเห็ดขึ้นมา ส่งต่อไปยังสายพานเพื่อใส่ลงไปในถังรองรับ

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการทดลองพบว่า ความเร็วในการเก็บคัดเลือกเห็ดของหุ่นยนต์ ถือว่า “ช้า” กว่าแรงงานคนมากกว่าหลายเท่า

แต่ข้อดีของหุ่นยนต์ คือ ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการบ่นว่าเหนื่อย หรือ เรียกร้องขอโอทีเพิ่ม

ส่วนหุ่นยนต์ตัดหญ้า-วัชพืช มีหน้าตาเหมือนเครื่องตัดหญ้า และทำงานในลักษณะเดียวกับหุ่นเก็บเห็ด โดยตัวหุ่นติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานแบบไร้สาย สั่งให้มันตัดเฉพาะวัชพืชปกคลุมผิวดิน

ทีมงานม.วอร์วิกมีความหวังดีอยากสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาช่วยยกระดับการทำงานของชาวสวน

แต่ปัญหาที่ต้องคิดกันต่อไปก็คือ หุ่นพวกนี้จะทำให้แรงงานภาคเกษตรต้องตกงานเพิ่มมากขึ้นหรือไม่?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home