Tuesday, February 21, 2006

WWW.PLAWAN.COM ช่วยสกัดภัยเว็บลามก

ปัญหาสื่อลามก เว็บอานาจรต่างๆ เริ่มคุกคามเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้น ทางสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักเอแบคโพลล์ร่วมกันศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็ก อายุ 18-22 ปี ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง

ผลสำรวจพบว่าเด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ตจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาก ได้แก่

1.เวลาของการใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้ตั้งแต่ 1-5 ชั่วโมง ทั้งที่ทางการแพทย์แนะนำไว้ว่าเด็กและเยาวชนควรใช้เวลาดูโทรทัศน์และเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งโดยภาพรวมกว่า 80% เด็กใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไป

2.ช่วงเวลา เด็กยังนิยมเล่นอินเตอร์เน็ตในช่วงเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน ถือว่าไม่เหมาะสม

3.เนื้อหาในเว็บที่เข้าไปดูนั้น เด็กกว่า 60% เข้าไปดูเว็บลามก รูปโป๊

4.เด็กจะคุยกับคนแปลกหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมากกว่า 80% จะมีการนัดพบกัน 10% นัดเจอกันข้างนอกและมีเพศสัมพันธ์กัน

5.เด็กจะก้าวไปสู่ปัญหาที่รุนแรง เข้าไปดูเว็บที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น การทำระเบิด การฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม

ส่วนผู้ปกครองพบว่า มีเพียงร้อยละ 20 ที่รู้ว่าเด็กเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่ออะไร ดูเนื้อหาอะไรบ้าง ส่วนร้อยละ 40 รู้ว่าใช้อินเตอร์เน็ตแต่ไม่รู้เนื้อหา และที่เหลือคือไม่รู้อะไรเลย ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากหากผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่

เด็กติดอินเตอร์เน็ตมากๆ ติดเกมหรือชอบดูเว็บที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลา จะติดอินเตอร์เน็ตมากกว่าเด็กที่มีวุฒิภาวะ เพราะเด็กเหล่านั้นมีภูมิต้านทานต่ำ

จากการลองสุ่มเปิดเว็บเกี่ยวกับทางเพศและเซ็กซ์พบว่ามีไม่น้อยกว่า 22 ล้านเว็บ ถือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนมาก ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูเด็กมากขึ้นว่าเด็กใช้อินเตอร์เน็ตทำอะไรบ้าง

สำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองสามารถช่วยดูแลได้โดยการดาวน์โหลดเว็บ WWW.PLAWAN.COM ซึ่งเว็บดังกล่าวทาง สสส.ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันเว็บที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรี

แม้เว็บ WWW.PLAWAN.COM จะป้องกันได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ หากพบว่าเด็กเปิดเว็บโป๊ผู้ปกครองต้องตั้งสติ อย่าดุด่าเขา ควรเข้าใจธรรมชาติของพวกเขา ทำตัวเป็นเพื่อน พูดคุยทำความเข้าใจ อธิบายให้ฟังถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อดึงเขาออกมา เพราะถ้ายิ่งไปปิดกั้นเด็กก็จะยิ่งต่อต้านมากขึ้น

โดย ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการ สสส

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home