Sunday, March 05, 2006

คอมพ์ราคาถูก อุปสรรคที่ท้าทาย


ปัจจุบัน ประเมินกันคร่าวๆ ว่า มีประชากรโลก 1,000 ล้านคน จากจำนวนทั้งหมด 6,000 กว่าล้านคน เคยหรือกำลังใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

กลุ่มผู้ผลิต/ผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ จึงตั้งความหวังว่าโอกาสที่จะส่ง "คอมพิวเตอร์ราคาถูก" เข้าสู่ตลาดเพื่อช่วยให้ประชากรโลกอีกหลายพันล้านคนที่เหลือได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตน่าจะมีสูง

ถ้าจะให้ยกข้อดีของการที่คนระดับรากหญ้า รวมถึงผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตก็คงมีมากมายหลายประการ

อาทิ ถ้านำคอมพิวเตอร์สักเครื่องไปตั้งในหมู่บ้านห่างไกล ก็จะช่วยให้เด็กๆ ในชุมชนใช้อินเตอร์เน็ตศึกษาหาความรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ขณะที่ผู้ใหญ่ก็ใช้มันเป็นสื่อกลางในการวางแผนค้าขายสินค้าเกษตร

แต่ใน "ชีวิตจริง" ต้องยอมรับว่าสิ่งที่คิดข้างต้นอาจเป็นเพียง "ความฝัน" ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะประสบความสำเร็จ

ทุกวันนี้ ภาคเอกชนกับฝ่ายรัฐของหลายประเทศจับมือกับเข็นโครงการคอมพิวเตอร์ราคาถูกออกมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เช่น คอมพิวเตอร์ 4,000 บาท (คอมพิวเตอร์ 100 เหรียญ) ของ "นิโคลัส นีโกรปอนเต" จากสถาบันเอ็มไอที ซึ่งเคยมีข่าวว่ารัฐบาลไทยจะเซ็นสัญญาซื้อ แต่ขณะนี้เรื่องเงียบไปแล้ว

พร้อมกันนั้นก็เริ่มมีเสียงเตือนจากคนในวงการคอมพิวเตอร์ว่า "คอมพ์ 100 เหรียญ" อาจทำให้รัฐบาลหลายประเทศเสียเงินโดยใช่เหตุ

เพราะ "สเปค" คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องต่ำไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วหน่วยประมวลผล (500 MHz) การที่มันไม่มีฮาร์ดดิสก์ และจอเล็กเกินไป

ขณะเดียวกัน ฝ่ายสนับสนุนมองว่า ถึงคุณภาพเครื่องจะต่ำ แต่การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่ฐานะครอบครัวไม่ดีได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเอาไว้บ้างคงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร

และบางทีอาจเป็น "แรงบันดาลใจ" ให้เด็กๆ กลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาเป็นโปรแกรมเมอร์-นักประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ฝีมือดีของประเทศก็ได้

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home