Tuesday, August 01, 2006

"เกม"ชีวิตจริง-เกษตรกรโลกที่3

ต้องยอมรับว่าภาพพจน์ "เกมออนไลน์" ตกเป็นผู้ร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สาเหตุเพราะ "เนื้อหา" เกมส่วนใหญ่ หลีกหนีไม่พ้นเรื่องราวความรุนแรงเกี่ยวกับการฆ่าฟัน ทำสงคราม ฝึกให้คนใช้กำลังเอาชนะกันทุกรูปแบบ

คนเล่มเกมอาจแย้ง....เกมก็จำลองมาจากโลกแห่งความเป็นจริง

ข้อนี้มีนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) บางส่วนเห็นด้วย

แต่มองต่างมุมไปว่า โลกความจริงที่เลือกนำเสนอผ่านเกมออนไลน์บางครั้งควรนำเอา "ปัญหา" ในชีวิตจริงของมนุษย์มาตีแผ่เพื่อจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและช่วยกันแก้ไขคนละไม้คนมือ ไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็จะยิง-ฆ่ากันอย่างเดียว

เกมออนไลน์ประเภทหลังนี้มี กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไอที โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ร่วมกันคิดค้นขึ้นมา

และเปิดให้คนทั่วทุกมุมโลกเข้าไปเล่นฟรีที่เว็บไซต์ http://www.3rdworldfarmer.com/

เกมๆ นี้มีชื่อว่า "เกษตรกรโลกที่ 3" (เธิร์ดเวิร์ลด์ ฟาร์มเมอร์)

จัดเป็นเกมแบบ "ซิมูเลชั่น" หรือ จำลองเนื้อหาในเกมมาจากชีวิตจริงของเกษตรกรในประเทศยากจน-กำลังพัฒนา

ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นครอบครัวเกษตรกรในแอฟริกา

เมื่อเริ่มต้นจะมีเงินทุนก้อนเล็กๆ ไว้ให้สำหรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ข้าวโพด ฝ้าย ธัญพืชต่างๆ มาปลูก

หลังจากนั้นเกมก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ บางปีผลผลิตดี ไม่มีปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ โรคระบาด สงครามกลางเมือง ปัญหาราคาผลผลิตในตลาดโลก เกษตรกรจะทำเงินได้มากและนำไปลงทุน เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ซื้อโรงเลี้ยงสัตว์ สร้างยุ้ง ซื้อรถไถ ฯลฯ

แต่ถ้าบางปี เกษตรกรต้องพบอุปสรรคเช่นเกิดโรคระบาด ทำลายผลผลิตจนหมดสิ้นก็ต้องก้มหน้าก้มตารับสภาพ ค่อยๆ สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อีกครั้ง ซึ่งปัญหา-อุปสรรคที่ผู้เล่นเกมจะต้องเจอก็นำมาจากข้อมูลจริงๆ ที่เกษตรในโลกที่ 3 ต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้

เป้าหมายของเกมไม่ได้หวังสูงถึงขนาดจะให้คนในชาติร่ำรวยลุกฮือกันขึ้นมาจ่ายเงินบริจาคให้ชาติยากจน

แต่ต้องการให้คนร่ำรวยผู้มีอันจะกิน โดยเฉพาะทายาทของคนกลุ่มนี้ "รับรู้ข้อเท็จจริง" ว่าในโลกนี้ยังมีคนลำบากอีกมาก

เพียงแค่ลดการเอาเปรียบคนยากจนลงบ้าง รู้จักเสียสละ เห็นแก่ตัวให้น้อยลง เท่านี้โลกก็น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วครับ!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home