Monday, April 03, 2006

สิงคโปร์พร้อมใช้ หนังสือเดินทางชีวภาพ

ขณะนี้สิงคโปร์เป็นไม่กี่ชาติในโลกที่มีความพร้อมเรื่องการประกาศใช้ "อี-พาสปอร์ต" หรือหนังสือเดินทางอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์

นายหว่อง คันเส่ง รัฐมนตรีมหาดไทยสิงคโปร์แถลงว่า อี-พาสปอร์ตที่รุ่นใหม่กำลังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำไปใช้งานนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 เป็นต้นไป มีชื่อเป็นทางการว่า "ไบโอพาส" (หนังสือเดินทางชีวภาพ)

สาเหตุที่มีคำ "ชีวภาพ" พ่วงท้าย ก็เพราะภายในหนังสือเดินทางเหล่านี้จะมี "ชิพคอมพิวเตอร์" ซึ่งบรรจุข้อมูลทางกายภาพส่วนบุคคลของเจ้าของหนังสือเดินทาง
นั่นคือ เค้าโครงโครงสร้างใบหน้า เช่น ลักษณะของฟันกราม และลายนิ้วมือ

ความจริงทางการของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นสมาชิก "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ" มีภาระหน้าที่ในการจัดทำอี-พาสปอร์ตแบบเดียวกันนี้ให้กับประชาชนของตน

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนึ่งในกลไก-เครื่องมือป้องกันไม่ให้สมาชิก "กลุ่มก่อการร้าย-อาชญากรข้ามชาติ" ปลอมแปลงหนังสือเดินทางได้อย่างง่ายดายเหมือนในอดีต

ในส่วนของประเทศไทยเราก็กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการอี-พาสปอร์ต

แต่ยังติดปัญหาเรื่องความโปร่งใสเรื่องการดำเนินงานจึงล่าช้าไปบ้าง

สำหรับแดนสิงคโปร์ รมต.หว่องเปิดเผยว่า โอกาสปลอม "ไบโอพาส" ถือว่ายากมาก

เนื่องจากตัวชิพข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกฝังไว้ในตัวเล่มหนังสือเดินทางและส่งผ่านข้อมูลกับเครื่องอ่านแบบไร้สายโดยไม่ต้องสัมผัสกัน

นอกจากนี้ ภาพใบหน้าของเจ้าของหนังสือเดินทางยังพิมพ์ด้วยระบบ "แสงเลเซอร์" ชนิดพิเศษ

และมีการประทับโลโก้อีพาสปอร์ตขององค์การการบินพลเรือนฯ กำกับไว้ด้วย ทำให้ยากต่อการทำเลียนแบบ

อย่างไรก็ตาม ราคาของอี-พาสปอร์ตคาดว่าจะสูงกว่าพาสปอร์ตรุ่นเก่า 2-3 เท่า เฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ 2-3 พันบาทต่อเล่ม ซึ่งภาระส่วนนี้ชาวบ้านก็ต้องรับผิดชอบจ่ายกันเอง

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home