Wednesday, April 25, 2007

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กับความเสี่ยงก่อโรคร้าย

ไม่ใช่เฉพาะแต่ชาติกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยหรอกครับ

ที่เมื่อถึงเวลาต้องเลือกระหว่าง "สุขภาพ" กับ "เงินมหาศาล" แล้วจะก่อให้เกิดความเห็นขัดแย้งอย่างกว้างขวาง

ข้อมูลล่าสุดจากหนังสือพิมพ์อีฟนิ่ง สแตนดาร์ด แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ในชาติพัฒนาแล้ว เช่น "อังกฤษ" ก็มีปัญหาเหมือนๆ กัน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาคาใจมานานแสนนาน ว่า

ตกลงแล้ว "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" ที่แผ่ออกมาจากสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงนั้น..

เป็นตัวการของโรคมะเร็งเม็ดเลือด (ลูคิเมียร์) มะเร็งสมอง โรคระบบประสาท และทำให้หญิงมีครรภ์แท้งง่ายขึ้นหรือไม่?

คณะกรรมการดังกล่าวมีสมาชิก 40 คน มาจากหลายภาคส่วนของสังคม ทั้งนักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารบริษัทไฟฟ้า ตัวแทนบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติ ข้าราชการ และกลุ่มเคลื่อนไหวพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพประชาชน

ในที่สุดคณะกรรมการชุดนี้ได้ทุบโต๊ะออกมาเป็นข้อเสนอพร้อมส่งไปถึงรัฐบาลอังกฤษแล้ว ว่า

คณะรัฐมนตรีควรทบทวน-ฟื้นฟูนโยบายห้ามสร้างบ้านพักและโรงเรียน ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หรือถ้าจำเป็นต้องสร้างก็ต้องกำหนดให้สร้างภายในรัศมีห่างจากสายส่งอย่างน้อย 60 เมตร เพราะพบว่ามีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อเสียงส่วนใหญ่สรุปแบบนี้ ตัวแทนจากฝ่ายบริษัทไฟฟ้าจึงถอนตัว ไม่รับมติไปตามระเบียบ และยืนยันว่าไม่เคยมีข้อมูลทางสถิติฟันธงชัดเจนว่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นตอของสารพัดโรคดังที่เสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมการกล่าวอ้าง

ขณะเดียวกันยังต้องรอดูต่อไปว่ารัฐบาลจะตัดสินใจปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือโยนทิ้ง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามจะทำให้ที่ดินทั่วอังกฤษที่อยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงต้องหมดทางทำมาหากินโดยอัตโนมัติ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1.4 แสนล้านบาท!

งานนี้แม้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร ก็ยังดีที่คนอังกฤษได้รับรู้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าพร้อมรับความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ใกล้กับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือไม่ ดีกว่าไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย!

Labels: ,

1 Comments:

At 24 August, 2008 21:23, Blogger Tu said...

เป็นปัญหาการพัฒนาใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการวิจัยถึงผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องดังกล่าว แต่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป้นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษได้วิจัยมาแล้ว

สถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้มีการผลักดันเรื่องการสร้างเขื่อนและสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นจำนวนมาก กอปรกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรเทศไทยได้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าซึ่งมีกำลังส่งกว่า 500 กิโลโวลต์ จาก สปป.ลาว ซึ่งสายส่งดังกล่าวนั้นจะได้สร้างผ่านพื้นที่ไรนาของชาวบ้าน และสร้างใกล้กับเขตชุมชน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น

อยากจะให้ลองค้นหาผลกระทบที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นกว่านี้ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนปัญหาบ้านเมืองและปัญหาสังคมในประเทศไทย

เิชิญแวะชมที่ http://cul-studies.blogspot.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home