Tuesday, March 20, 2007

"ยูบิโกะ" หุ่นยนต์เตือนไฟไหม้

เป้าหมายสำคัญในการผลิต-พัฒนา "หุ่นยนต์" ก็คือ ทำให้จักรกลไร้ชีวิตเหล่านี้ เข้ามารับใช้สังคมมนุษย์ในงาน หรือ กิจกรรมต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยญี่ปุ่นจากหลายองค์กร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกิวชู สถาบันเทคโนโลยีคานาซาวะ และบริษัททัมซัก ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวความสำเร็จขั้นแรกของการพัฒนาหุ่นยนต์ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ รุ่น "ยูบิโกะ"

เดิมทีบ.ทัมซัก ตั้งใจสร้าง "ยูบิโกะ" ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานต้อนรับ-ประชาสัมพันธ์

แต่เมื่อมามองดูศักยภาพแล้วเห็นว่า สามารถต่อยอดนำไปใช้งานที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้น จึงร่วมมือกับทั้งสองสถาบัน เพื่อดัดแปลงให้มันทำงานที่มีประโยชน์มากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็น "ยูบิโกะ" ดังที่เห็นในภาพ

หุ่น "ยูบิโกะ" สูง 112 เซนติเมตร หนัก 60 กิโลกรัม เคลื่อนที่ได้ด้วยล้อเลื่อน ได้รับการติดต้องกล้องวิดีโอและเซ็นเซอร์ตรวจจับ "กลิ่นไหม้" ที่อาจเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่มวัตถุเผาไหม้ ฯลฯ

แผนกรักษาความปลอดภัยตามอาคาร รวมทั้งสำนักงานต่างๆ สามารถสั่งงานให้ "ยูบิโกะ" ลาดตระเวนตรวจตราไปตามห้องแต่ละห้องว่ามีกลิ่นผิดปกติที่อาจเป็นชนวนเหตุไฟไหม้ได้หรือไม่

ถ้าเซ็นเซอร์จับกลิ่นไหม้ได้ก็จะส่งสัญญาณผ่านเครื่อข่ายสื่อสารไร้สาย แจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ เพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า เซ็นเซอร์ของ "ยูบิโกะ" แยกแยะออกว่าห้องไหนมีกลิ่นบุหรี่ และห้องไหนไม่มี

แต่ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเอาไว้ด้วย

เนื่องจากต้องพัฒนากันต่อไปอีกระยะหนึ่ง ไม่เช่นนั้น ถ้าเกิดมีคนสูบบุหรีหรือมีกลิ่นบุหรี่ติดตัวเดินมาใกล้ๆ ก็อาจถูกเจ้าหุ่นรุ่นนี้ฉีดน้ำยาดับเพลิงใส่เอาได้ง่ายๆ!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home