Wednesday, March 14, 2007

ป้องกันตัวจากภัย กลุ่มควันปกคลุมภาคเหนือ

ขณะนี้พี่น้องในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง กำลังประสบภัยจากกลุ่มควันพิษที่สะสมอยู่ในอากาศมากน้อยแตกต่างกันไป

สาเหตุหลักมาจากควันที่เกิดจากการเผาวัชพืช กับ ไฟป่า

ประกอบกับช่วงนี้อากาศแห้ง ลมสงบ ทำให้กลุ่มหมอกควันกับมลพิษที่มีอยู่แล้วในอากาศจับตัวกันอยู่อย่างนั้น ไม่สลายไปไหน

ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ กรมควบคุมมลพิษปรับระดับอันตรายของคุณภาพอากาศในเชียงใหม่ขึ้นเป็น "สีเหลือง"

หมายความว่า ในอากาศที่หายใจเข้าไปมีระดับฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลกระทบ-เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกินค่ามาตรฐานแล้ว!

ขณะที่ "ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง" ได้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ด้วยการทำฝนหลวงในเขตแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ เพื่อช่วยชะล้างละอองฝุ่นมลพิษต่างๆ

ด้วยความเป็นห่วงจึงขอนำข้อมูลการป้องกันตัวเองจากหมอกควันพิษ มาเขียนทบทวนให้พี่น้องทางเหนือรับทราบกันอีกครั้ง

สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุต้องระวังตัวเป็นพิเศษ

เนื่องจากอนุภาคฝุ่นขนาดจิ๋วที่ปนเปื้อนในอากาศ สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ได้

ส่งผลให้ป่วยง่ายกว่าคนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง!

ช่วงนี้ ท่านที่รู้ตัวอาจล้มป่วยเพราะผลจากหมอกควันได้ง่าย ก็ควรสวมหน้ากากกรองอากาศ

ถ้ากิจวัตรประจำวันเป็นคนชอบออกกำลังกาย ขอให้งดไปก่อนในช่วงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในที่แจ้ง

เพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายรับฝุ่นละอองเข้าไปมากกว่าปกติ

ถ้ารู้สึกว่ามีอาการแปลกๆ เช่น หายใจไม่ค่อยออก ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก ไปจนถึงเกิดอาการหอบหืดกำเริบให้ไปพบแพทย์ทันที อย่าดื้อดึงปล่อยไว้ และไม่ควรหาซื้อยามากินเอง

หวังอย่างยิ่งว่า ความทุกข์ของชาวเหนือครั้งนี้เมื่อผ่านพ้นไปแล้ว

จะเป็นบทเรียนให้ทางการนำไปใช้วางแผนป้องกันภัยแบบเดียวกันไม่ให้เกิดซ้ำซากในวันข้างหน้าครับ!

(14 มีนาคม 2550)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home