Tuesday, February 13, 2007

"รถโดยสารอัจฉริยะ" ไร้คนขับ-เรียกด้วยมือถือ

มหานครใหญ่ๆ ทั่วโลกต่างก็ต้องเร่งคิดค้นระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่สำคัญที่สุด คือ พาหนะที่ใช้ต้องใช้ "พลังงานสะอาด" เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยกตัวอย่างเช่น โครงการ "รถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ" สำหรับมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในที่สุดก็ได้ "รถต้นแบบ" ออกมาแล้ว หลังจากบริษัทคาโปโค ดีไซน์ กับ วิทยาลัยรอยัลคอลเลจ ใช้เวลาร่วมกันคิดค้นอยู่หลายปี

รถโดยสารอัจฉริยะดังกล่าว รองรับผู้โดยสารได้ 24 ที่นั่ง

ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริดจ์ผสมผสานระหว่างพลังงาน "ไฟฟ้า" กับ "เชื้อเพลิงชีวมวล"

รถรุ่นนี้ไม่ต้องมี "คนขับ" เพราะใช้ระบบนำร่อง-นำทางผ่านดาวเทียม ระบบคอมพิวเตอร์ และตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง คอยควบคุมการทำงาน-การขับเคลื่อนของรถทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องของความเร็ว หรือจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร

เทคโนโลยีที่ทำให้รถโดยสารอัจฉริยะรับรู้ข้อมูลของเส้นทางต่างๆ ได้ คือ "ชุดแม่เหล็ก" ที่ฝังติดอยู่กับถนน ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารให้คอมพิวเตอร์เมนบอร์ดในรถรู้ว่ากำลังวิ่งไปในทิศทางใด

ขณะเดียวกัน "ผู้โดยสาร" ก็สามารถใช้ "โทรศัพท์มือถือ" เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับศูนย์ให้บริการรถโดยสารอัจฉริยะ เพื่อสั่งให้รถมารับ-ส่ง ณ จุดที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองยังพบอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากตัวเซ็นเซอร์ของรถแยกแยะลักษณะของสิ่งกีดขวางไม่ออกว่าสิ่งไหนต้องหลบแต่สิ่งไหนไม่ต้องหลบ เช่น กองเศษใบไม้ข้างทาง

นอกจากนั้น ตัวรถก็ยังขาดระบบรักษาความปลอดภัย-แจ้งเตือนภัย ทำให้ผู้โดยสารอาจตกเป็นเหยื่อโจรที่แฝงตัวขึ้นมาบนรถง่ายขึ้น

ปีหน้า รถอัจฉริยะรุ่นนี้จะถูกนำไปทดสอบในพื้นที่จำกัด เช่น วิ่งรับส่งคนในสนามบินฮีทโธรว

ถ้าผลลัพธ์ออกมาดีก็น่าจะผลิตออกวิ่งในลอนดอนได้จริงภายใน 3 ปี

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home