Friday, May 19, 2006

"สมาร์ทเชิร์ต ซิสเต็ม" เสื้ออัจฉริยะตรวจหัวใจ

พยากรณ์กันว่า แนวโน้ม "เสื้อผ้า" ที่เตรียมผลิตออกมาจำหน่ายในอนาคต

จะมีส่วนผสมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วยไม่มากก็น้อย

ที่พอมองเห็นกันแล้วในปัจจุบันก็เช่น

เสื้อแจ๊คเก็ตที่ติดพัดลมในตัว รวมทั้งเสื้อที่มีเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลฝังอยู่ข้างใน ซึ่งมีขายกันบ้างแล้วในญี่ปุ่น

ล่าสุดบริษัทเซ็นเซเท็กซ์ รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังคิดค้นต้นแบบนวัตกรรมเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เสื้ออัจฉริยะรุ่นใหม่สำหรับผู้ป่วยวัยชราที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

มีชื่อเรียกว่า "สมาร์ทเชิร์ต ซิสเต็ม"

สาเหตุที่มีคำว่า "อัจฉริยะ" กำกับอยู่ด้วยก็เพราะเนื้อผ้าฝ้ายของตัวเสื้อนั้นถักทอขึ้นมาโดยมีส่วนผสมของเส้นใย "ไฟเบอร์นำไฟฟ้า" ซึ่งมีความละเอียดและเล็กมากในระดับ "นาโน" แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า

ไฟเบอร์นำไฟฟ้าเหล่านี้มีหน้าที่ตรวจสอบ "อัตราการเต้นของหัวใจ-ความถี่การหายใจ" ของผู้สวมใส่

จากนั้นจะส่งข้อมูลไร้สายออกไปยัง "คอมพิวเตอร์ประมวลผล" ซึ่งอยู่ในรูปแบบของนาฬิกาข้อมูล หรือ เครื่องพีดีเอ เพื่อให้แพทย์นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

ในการพัฒนาขั้นสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 ปีนับจากนี้ ทีมวิจัยเซ็นเซเท็กซ์ต้องการให้สัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวเสื้อสามารถส่งไปไกลถึงตัวคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของสถานพยาบาล เพื่อให้แพทย์รับรู้อย่างรวดเร็วในกรณีที่คนไข้เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน

จริงๆ แล้วระบบเสื้ออัจฉริยะสมาร์ทเท็กซ์ตั้งใจพัฒนาขึ้นมาให้ทหารสหรัฐในสนามรบสวมใส่

แต่เซ็นเซเท็กซ์นำมาวิจัยต่อยอดเป็นเสื้อผู้ป่วยเพราะเห็นว่าจะมีประโยชน์ในวงกว้างมากกว่าครับ

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home