Thursday, May 11, 2006

ภัยธรรมชาติ ใกล้ตัว-แต่ละเลย

มนุษย์มักไม่ค่อยจำบทเรียนจากธรรมชาติ

นั่นคือ หนึ่งในข้อสรุปที่หลุดออกมาจากวงประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ ประเทศอังกฤษ

ข้อมูลจากที่ประชุมดังกล่าว ระบุว่า

ในอนาคตอันใกล้ (หมายถึงช่วงเวลา 1 ช่วงอายุคนของคนยุคนี้) โอกาสที่ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีอยู่ที่ระดับ 1%

แต่พอเข้าสู่ยุคของคนยุคหลัง หรือ คนรุ่นลูกหลาน ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญกับพิบัติภัยธรรมชาติใหญ่ๆ จะเพิ่มเป็นเกือบ 100%

โดยรูปแบบของภัยธรรมชาติที่ว่านี้จะมาในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า

"อุบัติการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางธรณีฟิสิกส์ของโลก" (Global Geophysical Events)

อันประกอบด้วย "ภัยคลื่นยักษ์" ซึ่งมีอำนาจทำลายล้างเมืองชายฝั่ง หรือ เกาะให้พินาศถูกลบหายไปจากแผนที่โลก

นอกจากนั้นก็ยังมีภัยจาก "การระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ" (ซุปเปอร์วัลเคโน่) ที่จะพ่นเถ้าถ่านปกคลุมพื้นที่รัศมีใหญ่โตถึง 1,500 กิโลเมตรโดยรอบ บดบังท้องฟ้าจนมืดมิด

รวมถึงเหตุการณ์ "อภิมมาแผ่นดินไหว"

และหายนะภัยของมวลมนุษย์ชาติซึ่งอาจเกิดจากการที่ "ดาวเคราะห์น้อย" พุ่งชนโลก

ที่ประชุมแสดงความเห็นว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรมสหรัฐอเมริกา 11 กันยายน 2544 เป็นต้นมา

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทุ่มความสนใจไปกับการแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายมากเกินไป

จนหลงลืม ละเลย ไม่ใส่ใจเตรียมความพร้อม "รับมือ" กับวิกฤตภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นหลัง

ใครเห็นด้วยยกมือขึ้น!?!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home