Wednesday, February 15, 2006

"ขยะดิจิตอล" ท่วมชาติยากจน


ขณะนี้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นห่วงถึงผลกระทบจากปัญหา "ขยะดิจิตอล"

ขยะดิจิตอล หมายถึง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "คอมพิวเตอร์เก่าๆ" ที่ใช้งานได้ไม่สมประกอบเท่าไหร่ ซ่อมไปก็ไม่คุ้ม หรือบางทีก็เสียหายใช้การไม่ได้เลย

ขยะล้ำสมัยพวกนี้แหละที่ประชาชนสหรัฐมัก "บริจาค" ให้กับบริษัทรีไซเคิลผลิตภัณฑ์หลายแห่งทั่วประเทศ

ด้วยเจตนาดีว่า ทางบริษัทจะแจกจ่ายคอมพิวเตอร์เก่าๆ เหล่านี้ไปให้กับประชาชนใน "ประเทศกำลังพัฒนา" ใช้เพื่อจะได้รู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

แต่องค์กรสิ่งแวดล้อม "เบเซิล แอ็กชั่น เน็ตเวิร์ก" ในนครซีแอตเติล สหรัฐ บอกว่า ชาวสหรัฐส่วนใหญ่ถูกบริษัทรีไซเคิลคอมพิวเตอร์หลอกต้มเข้าแล้ว เพราะก่อนที่บริษัทรีไซเคิลจะส่งคอมพิวเตอร์เก่าไปให้ชาติยากจน-ชาติกำลังพัฒนา ทั้งในแอฟริกาหรือเอเชียนั้น ทางบริษัทไม่ได้ปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นแต่อย่างใด

โดยบางครั้งถ้าคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคมาในสภาพพังเละก็จะถูกบริจาคออกนอกสหรัฐไปเลย แต่ถ้ายังพอใช้งานได้ ทางบริษัทจะขายออกไปในราคาถูกๆ เพื่อที่จะไม่ต้องรับภาระทางการเงินในการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์บริจาคให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ผลสุดท้าย คอมพิวเตอร์เก่าจากสหรัฐก็ไปกองเป็นภูเขา กลายเป็น "ขยะดิจิตอล" สร้างมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของชาติกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา เพราะวัตถุดิบและวัสดุในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนแต่มี "สารเคมีเป็นพิษ" อยู่ในตัวเครื่องทั้งนั้น

เช่น "จอคอมพิวเตอร์" 1 จอนั้นมีทั้งสารตะกั่ว แคดเมียม และสารกันไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดมะเร็ง

องค์กรเบเซิล ระบุว่า สหรัฐใช้ข้ออ้างในฐานะ "ผู้บริจาค" ส่งขยะดิจิตอลไปสร้างภาระแก่ชาติยากจนได้ก็เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่ยอมลงนาม "สนธิสัญญาเบเซิล" ของสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดปริมาณการขายขยะเป็นพิษนั่นเอง...เรียกว่าหัวหมอไม่มีใครเกินจริงๆ!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home