Wednesday, February 15, 2006

10ปี"พืชผีดิบ"


ถึงวันนี้ "พืชดัดแปลงพันธุกรรม" หรือ "พืชจีเอ็มโอ" มีอายุครบ 10 ปีเต็มแล้วนะครับ

ย้อนกลับไป 10 ปีก่อน "มอนซานโต" บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าแรกที่นำเอา "เมล็ดพืชจีเอ็มโอ" มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

พร้อมกับประกาศก้องไปทั่วโลกว่า พืชจีเอ็มโอนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายที่จะช่วยให้ชาวโลกรอดพ้นจากความหิวโหย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องสู้รบกับบรรดาแมลงศัตรูพืชตัวร้ายอีกต่อไป

หลังจากนั้น พืชจีเอ็มโอหลายชนิดก็ถูกส่งออกมาสู่ท้องตลาด

เช่น ถั่ว ข้าวโพด ฝ้าย รวมถึงพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

บริษัทเด่นๆ ที่ทำธุรกิจด้านนี้นอกเหนือจากมอนซานโตก็เช่น "ซินเจนตา" กับ "ดาวอะโกรไซเอินซ์"

แต่ดูเหมือนว่าอนาคตของพืชจีเอ็มโอนั้นไม่ค่อยสดใสเหมือนกับในยุคแรกๆ

เพราะยิ่งมีการขยายอุตสาหกรรมปลูกพืชจีเอ็มโอมากขึ้นเท่าไหร่

กระแสต่อต้านพืชชนิดนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งยังโดนเรียกขานเสียใหม่ว่าเป็น "พืชผีดิบ" ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจพืชจีเอ็มโอแม้จะยังไปได้ดีในสหรัฐ

แต่ในประเทศอื่นๆ กลับต้องเผชิญกระแสต้านอย่างหนัก

ข้อดีในอดีต กลายเป็นข้อด้อยในปัจุบัน

โดยฝ่ายต่อต้านระบุว่า บริษัทผู้ผลิตไม่เคยแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่า พืชจีเอ็มโอเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคหรือไม่ถ้ารับประทานในระยะยาว และพืชผีดิบเหล่านี้ยังทำให้ "ศัตรูพืช" ดื้อยาฆ่าแมลงมากกว่าเดิม

ล่าสุด ผลวิจัยในออสเตรเลียตอกย้ำภัยพืชผีดิบอีกครั้งหลังจากพบว่าหนูทดลองที่กินพืชจีเอ็มโอล้มป่วยหลายโรค

การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายผู้ผลิตกับฝ่ายต่อต้าน "พืชผีดิบ" ยังจะดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น

โดยมีชีวิตของผู้บริโภคเป็นเดิมพัน!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home