Wednesday, April 19, 2006

ช้อนอัจฉริยะ-ตรวจวัดระดับส่วนผสม

ก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละครับ

ทุกวันนี้ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ชนิดไหนไม่มีคำว่า อัจฉริยะ-แสนรู้ กำกับพ่วงท้ายไว้ด้วย ดูจะไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยเท่าไหร่

เรียกว่าทำกันจนกลายเป็นแฟชั่น...

ส่วนจะแสนรู้จริง-ไม่จริงอย่างไร ผู้บริโภคคงต้องวัดดวงซื้อไปใช้พิสูจน์กันเอง

ที่ห้องทดลองของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเส็ตต์ (เอ็มไอที) สถาบันด้านเทคโนโลยีชื่อดังของเมืองลุงแซม ก็กำลังพัฒนานวัตกรรมแสนรู้ใหม่ล่าสุดอยู่เช่นกัน

นั่นคือ ช้อนอัจฉริยะ (Intelligent Spoon)

เพียงแต่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไม่ได้คิดค้นออกมาเพื่อวางตลาด

แต่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผสมผสาน คอมพิวเตอร์ เข้ากับ เครื่องทำครัว

คุณคอนนี่ เจิ้ง กับ คุณลีโอนาร์โด โบนันนี 2 นักวิจัยผลงานชิ้นนี้ ให้ข้อมูลว่า กลไกการทำงานช้อนอัจฉริยะมี 2 ส่วนหลักๆ

ส่วนแรก คือ เซ็นเซอร์ 5 ตัวที่ติดตั้งอยู่ในช้อน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็ม และความเข้มข้นของประมาณส่วนผสม-เครื่องปรุงต่างๆ ที่คลุกเคล้าอยู่ในถ้วย หม้อ หรือชาม ว่าเข้ากันพอดีตรงตามสูตรหรือไม่

ส่วนที่ 2 เมื่อจุ่มช้อนลงไปในส่วนผสมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลการตรวจสอบผ่านสายเคเบิลเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประมวลผลดูว่าส่วนผสมที่ได้ตรงตาม สูตรอาหาร ที่กำหนดเอาไว้ในหน่อยความจำมากน้อยขนาดไหน ควรลดหรือเพิ่มเครื่องปรุงใดมากเป็นพิเศษ

ถ้ามีช้อนแสนรู้คันนี้อยู่คู่ครัวก็เหมือนกับมีคุณแม่มาคอยยืนกำกับอยู่ข้างๆ เวลาทำอาหารดีๆ นี่เอง

ทีมงานวิจัยตั้งเป้าว่า ในอนาคตนวัตกรรมช้อน หรือ เครื่องครัวแสนรู้ประเภทอื่นๆ จะช่วยตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่กำลังปรุงอยู่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาก็คือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home